FORMACIÓ

A

CENTRES

DOCENTS

Centres docents

Educació infantil
Descobrint l'ofici dels bombers
Cicle inicial - mitjà i superior
Els bombers  i com actuar en cas d'incendi
ESO
Com sobreviure a un incendi
ESO
Primers auxilis
prevenció_accidents_trànsit_2.jpg
ESO
Prevenció d'accidents de
trànsit
Adults
Primers auxilis per a adults
DEA.jpg
DEA/DESA
Desfibril·ladors
Equip docent
Simulacre d'evacuació

Enric: 663.767.765

David: 686.160.389 

INICI
INICI
INICI