top of page

FORMACIÓ

A

EMPRESES

Formació

Lluita contra incendis

Equips de primera intervenció

Equips de segona intervenció

LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

 

DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

 

DECRET 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquest ús.

Equips de Primera Intervenció EPI
Equips d'Evacuació
i Confinament
EEC
Equips de Segona Intervenció ESI
Cap de la Intervenció
CI
Equips de Primers Auxilis
EPA
Cap de la Emergència
CE
Formació de Desfibril·ladors
DEA / DESA
Plans d'Autoprotecció
PAU
simulacre.jpg
Simulacres
bottom of page